Translate
campsHeader

Formulär för introduktionsklass

Tack för ditt intresse för The Little Gym. För att förstå just dina behov och kunna hjälpa dig på bästa sätt, ber vi dig att fylla i formuläret.

DIN FÖRFRÅGAN


KONTAKT INFORMATION

För att kunna ge dig den bästa informationen anpassad efter ditt/dina barn, vänligen fyll i följande information:ANMÄLAN TILL NYHETSBREV

The Little Gym® Malmö kommer skicka dig information och exklusiv marknadsföringskommunikation om sina produkter och tjänster och kan samarbeta med andra organisationer för att erbjuda dig produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. The Little Gym® Europe och dess franchisetagare The Little Gym® Malmö behandlar dina kunddata med respekt och kommer inte att sälja eller överföra det till någon av sina partners. Du kommer endast att få våra partners erbjudande genom kommunikation av The Little Gym® Europe och dess franchisetagare The Little Gym® Malmö.

Jag är härmed informerad om att jag fritt kan välja få nyhetsbrev eller ej. Jag vet att jag när som helst kan avsluta mitt abonnemang på nyhetsbrev genom att skicka en mail till The Little Gym® Malmö på malmo@thelittlegym.eu.


TILLSTÅND FÖR MEDICINSK VÅRD

Om mitt barn råkar ut för en olycka eller får en skada under The Little Gym® Malmös aktiviteter när en förälder, förmyndare eller akutkotakt inte kan nås ger jag härmed mitt tillstånd till The Little Gym® Malmö att söka medicinsk vård.


Genom att skicka formuläret samtycker jag till The Little Gym® Malmös ansvarsfrihet enligt vad som anges på nuvarande formulär.

*Obligatoriska fält  

Security Check
Please enter the text below
CaptchaImage
Can't read text above? Try another text.

The Little Gym® Europa (The LifeSkills Company S.A., 62 boulevard de la Woluwe, B-1200 Brussels, Belgium) är registeransvarigt för behandlingen av personuppgifter. Företaget kommer att behandla dina personuppgifter enligt den allmännaI dataskyddsförordningen (förordning (EU) 679/2016) vid tillhandahållandet av produkter och tjänster som du beställer eller av information som du begär om The Little Gym® Europa och dess franchisetagare samt om företagets produkter, tjänster och specialpriser. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, att rätta dem och att invända mot användning av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du kan utöva dina rättigheter på ditt gym eller genom att skicka din begäran med identitetsbevis till The Little Gym® Malmö på adress malmo@thelittlegym.eu. Mer information om vår sekretesspolicy kan du hitta på malmo.thelittlegym.eu/sekretess.