Translate
contactUsHeader

ANMÄL DIG TILL VÅRA NYHETSBREV!

 

The Little Gym® Malmö kommer skicka dig information och exklusiv marknadsföringskommunikation om sina produkter och tjänster och kan samarbeta med andra organisationer för att erbjuda dig produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. The Little Gym® Europe och dess franchisetagare The Little Gym® Malmö behandlar dina kunddata med respekt och kommer inte att sälja eller överföra det till någon av sina partners. Du kommer endast att få våra partners erbjudande genom kommunikation av The Little Gym® Europe och dess franchisetagare The Little Gym® Malmö.

Jag är härmed informerad om att jag fritt kan välja att få nyhetsbrev och elektronisk marknadsföringskommunikation eller ej. Jag vet att jag när som helst kan avsluta mitt abonnemang på nyhetsbrev och elektronisk marknadsföringskommunikation genom att skicka en mail till The Little Gym® Malmö på malmo@thelittlegym.eu och avanmäla mig.

Security Check
Please enter the text below
CaptchaImage
Can't read text above? Try another text.

T-The Little Gym® Europa (The LifeSkills Company S.A., 62 boulevard de la Woluwe, B-1200 Brussels, Belgium) är registeransvarigt för behandlingen av personuppgifter. Företaget kommer att behandla dina personuppgifter enligt den allmännaI dataskyddsförordningen (förordning (EU) 679/2016) vid tillhandahållandet av produkter och tjänster som du beställer eller av information som du begär om The Little Gym® Europa och dess franchisetagare samt om företagets produkter, tjänster och specialpriser. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, att rätta dem och att invända mot användning av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du kan utöva dina rättigheter på ditt gym eller genom att skicka din begäran med identitetsbevis till The Little Gym® Malmöpå adress malmo@thelittlegym.eu. Mer information om vår sekretesspolicy kan du hitta på www.thelittlegym.eu.