Translate
privacyPolicyHeader2


Icke-personlig information
Vi kan samla in övrig information om användare, som inte består av personliga identifieringsuppgifter, närhelst de interagerar med vår webbplats. Icke-personlig information kan t.ex. bestå av information om vilken webbläsare och vilken typ av dator som används, samt teknisk information om hur användare ansluter till vår webbplats såsom vilka operativsystem och internetleverantörer som används, och annan liknande information.

 Hur vi använder insamlad information
The Little Gym® Europe (The Little Gym® franchisetagare eller TLC) kan samla in och använda användares personuppgifter för följande ändamål:

 • När du vill anmäla intresse eller prenumerera på våra tjänster: När du vill boka en introduktionsklass, när du vill anmäla ditt/dina barn till något av våra program eller när du önskar mer information om våra program.
  Om du vill anmäla ditt barn, kan du göra det: (i) personligen på plats hos en The Little Gym® franchisetagare, eller (ii) genom att välja ett The Little Gym® på webbplatsen och fylla i ett onlineformulär som innehåller personlig information såsom ditt efternamn, förnamn, ditt/dina barns namn och ålder samt dina kontaktuppgifter. Varje enskilt The Little Gym® ägs och drivs av självständiga franchisetagare. Franchisetagaren kan behålla dina registrerade uppgifter för att sedan kontakta dig angående: (a) ditt barns anmälan, (b) kommande klasser, produkter och tjänster, samt erbjudanden.
 • När du skickar oss ditt CV
  
Om du är intresserad av att arbeta på ett The Little Gym® kan du skicka din anmälan till TLC eller direkt till en franchisetagare via e-post eller vanlig post till de adresser som finns publicerade under fliken ”Kontakta oss”, som finns på varje franchisetagares webbplats.
  Om du skickar ditt CV till TLGE kan vi vidarebefordra ditt CV till franchisetagare som ligger nära dig, men TLGE kommer inte att hyra ut, sälja eller på annat sätt lämna ut personlig information som finns i ditt CV till någon annan/tredje part.
 • När du vill få information om våra aktiviteter

  Vi kan genom användares elektroniska kontaktuppgifter skicka information och uppdateringar till användare avseende anmälan/registrering. Användares e-postadress kan också användas för att svara på frågor och/eller andra önskemål.
  Med ditt godkännande kan vi även skicka information avseende våra erbjudanden, aktiviteter, program och evenemang. Om du vid något tillfälle vill avsluta din prenumeration och därmed inte önskar få fler nyhetsbrev eller andra e-postmeddelanden, finns detaljerade instruktioner för hur du avregistrerar din e-postadress längst ner i varje nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss direkt angående detta (vänligen se våra kontaktuppgifter nedan).
 • Information avseende potentiella franchisetagare
 • Om du vill veta mer om att driva franchiseverksamhet med TLGE, vänligen gå till www.thelittlegymfranchise.eu. Om du vill dela dina personuppgifter med TLGE genom de olika onlineformulären kommer den informationen att samlas in av TLGE. TLGE kan senare skicka dig ett anmälningsformulär för att samla in ytterligare information, såsom ekonomisk information som t.ex. beräknat tillgängligt kapital och ungefärlig nettoförmögenhet. TLGE kommer inte att sälja, hyra ut, eller på annat sätt lämna ut den personliga information du gett oss, utan att först få ditt godkännande.  Om du däremot är anställd i en befintlig TLGE franchiseverksamhet, kan vi kommunicera till din nuvarande arbetsgivare (franchisetagare) att du skickat en anmälan.

 

Så här skyddar vi din information
Vi använder tillämplig praxis avseende datainsamling, lagring och bearbetning av information, samt tillämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, ändringar, yppande eller förstörelse av dina personuppgifter och data som förvaltas på vår webbplats.

Så här delar vi med oss av dina personuppgifter
Vi delar dina personuppgifter:

 • Inom vårt The Little Gym® nätverk (inklusive våra självständiga franchisetagares The Little Gym verksamheter)
 • med tredje parts organisationer vi har förtroende för:
  • Vi kan använda utomstående tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva vår verksamhet på uppdrag av oss (exempelvis databashantering, marknadsföring eller administrera aktiviteter, såsom att skicka ut nyhetsbrev eller reklamkampanjer...),
  • Via webbanalysverktyg (genom användning av cookies),
  • När vi enligt lag, förordning eller juridiskt beslut (såsom ett domstolsbeslut) måste göra detta,
  • Som svar på begäran från myndigheter, domstol och polisväsende,
  • Utomstående leverantörer (tredje part) som skickar dig information om sina produkter eller tjänster, förutsatt att du har gett oss ditt medgivande att dela dina uppgifter med dem.
  • När vi anser att utlämnande av information är nödvändigt eller lämpligt för att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust eller i samband med utredning av misstänkt skada eller faktisk olaga verksamhet.

 

Vi förbehåller oss rätten att överlåta all information vi har om dig i fall vi skulle sälja eller överlåta all, eller en del av, vår verksamhet eller våra tillgångar. Skulle en sådan försäljning eller överlåtelse ske, kommer vi inom rimliga gränser göra vårt bästa för att säkerställa att den som mottagit informationen använder den information du har gett oss på ett sätt som är förenligt med denna sekretesspolicy. Efter att sådan försäljning eller överlåtelse har skett kan du kontakta mottagaren av den informationen med eventuella frågor avseende behandling därav.

Vi kommer inte att överlåta dina kontaktuppgifter till tredje part för marknadsförings-syften utan att först ha fått ditt medgivande.

Vi kan dela med oss av allmänna uppgifter såsom samlad demografisk information avseende besökare och användare till våra affärspartners, tillförlitliga dotterbolag samt annonsörer. Vi kan organisera gemensamma marknadsföringskampanjer med dessa partners utan att för den skull överlåta dina personuppgifter till dem.

Användare kan dock även besöka vår webbplats anonymt. Vi samlar in personuppgifter från användare endast om de frivilligt uppger sådan information till oss. Användare kan alltid avstå från att uppge personuppgifter, vilket dock kan hindra dem från att använda vissa funktioner på webbplatsen.

Utomstående webbplatser (tredje part)
Användare kan finna reklam eller annat innehåll på vår webbplats som länkar till hemsidor och tjänster som tillhör våra partners, leverantörer, annonsörer, sponsorer, licensgivare eller annan utomstående (tredje part). Vi kontrollerar varken innehåll eller länkar som visas på sådana hemsidor och är inte ansvariga för den praxis eller sekretesspolicy som används av hemsidor som länkas till eller från vår webbplats. Sådana hemsidor och tjänster kan ha sin egen sekretesspolicy och kundservicepolicy, vi rekommenderar att du läser igenom dessa.

Children's online privacy protection act (COPPA)
Att skydda barns personuppgifter är speciellt viktigt för oss. Därför samlar vi inte in eller förvarar information på vår webbplats från personer som, enligt vår kännedom, är yngre än 13 år. Dessutom är ingen del av vår webbplats konstruerad för att tilltala någon under 13 år. Barn som är yngre än 13 år måste be en förälder eller vårdnadshavare att ge oss personuppgifter, i de fall sådana krävs.

Säkerhet avseende onlinebetalningar och annan information

Vi vill att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt, och när du gett oss personlig information, såsom kreditkortsuppgifter eller personuppgifter för ditt/dina barn, krypteras och skyddas dessa genom Sockets Layer Protocol (SSL) teknologi, och lagras genom användning av vedertagna säkerhetsmetoder och praxis som är lämpligt för den typen av information.  Däremot är ingen metod för internetöverföring eller elektronisk datalagring hundraprocentigt säker. Därför kan vi inte garantera hundraprocentig säkerhet avseende de personuppgifter du gett till TLGE, varken under överföring eller lagring.

 

Om du misstänker dataintrång eller annat brott mot säkerheten, vänligen meddela TLGE omedelbart, och om detta avser dina kreditkortsuppgifter bör du omedelbart meddela ditt kreditkortsföretag i enlighet med deras policies.

Ändringar avseende denna sekretesspolicy
The Little Gym® Europe har rätt att när som helst uppdatera denna sekretesspolicy. När vi gör det kommer vi att ändra uppdateringsdatumet längst ner på denna sida. Vi uppmuntrar användare att regelbundet kontrollera denna sida för eventuella ändringar, för att hålla sig uppdaterade om hur vi hjälper till att skydda de personuppgifter vi samlar in. Du bekräftar och samtycker att det är ditt ansvar att då och då granska denna sekretesspolicy för att bli medveten om eventuella ändringar.

Dina rättigheter
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi har sparade och om så önskas göra eventuella förändringar. Du har även rätt att neka till användande av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Om så är fallet skickar du ett daterat och signerat brev, inkluderat kopia på ID handling som styrker din identitet, till ditt lokala The Little Gym® eller till The Lifeskills Company S.A. på info@thelittlegym.eu eller genom vanlig post till följande adress.

 

Kontakta oss
Har du frågor angående denna sekretesspolicy, den praxis som används på webbplatsen, eller dina interaktioner med denna webbplats, var vänlig kontakta oss:
The Little Gym® Europe
℅ The LifeSkills Company S.A.
Boulevard de la Woluwe, 62
B-1200 Brussels
Belgium
info@thelittlegym.eu


Detta dokument uppdaterades senast 26 februari 2016.