blogHeader

6/3 SAGOTEMA

sagotema

Denna vecka har The Little Gym Malmö förvandlats till en Sagovärld! Vi har olika sagofigurer på besök och barnen får gärna klä ut sig!